PALVELUT

Sammuttimet

Käyttökohteeseen parhaiten sopiva ja varmasti toimiva sammutin on paloturvallisuuden perusedellytys. Tarkastamme ja huollamme kaikki hyväksytyt sammuttimet mallista riippumatta. Huolehdimme, että säädösten mukaiset tarkastukset tehdään jatkossakin ajallaan.

Sammuttimen tarkastusväli on käyttöolosuhteista riippuen 1-2 vuotta ja huoltoväli sammuttimen tyypistä riippuen joko 5 tai 10 vuotta.

Halutessasi voit itse tuoda pienemmät sammutinmäärät huoltopisteeseemme tarkastettavaksi tai huollettavaksi.

Sammuttimien tarkastus ja huolto tehdään aina säädösten ja valmistajien ohjeiden mukaan. Toimenpiteistä laaditaan tarkastuspöytäkirja. Sammutinhuoltajamme ovat kokeneita ammattilaisia. Liikkeessämme on TUKESin hyväksymä vastuuhenkilö vastaamassa sammuttimien tarkastus- ja huoltotöistä.

Huolehdimme myös:

  • Sammuttimien lisäyksistä ja uusimisista
  • Sammuttimien kiinnityksestä ja siirtämisestä
  • Opasteiden lisäämisestä

Palopostit

Palopostit kuuluvat usein toimitilojen pakolliseen alkusammutuskalustoon. Ne ovat yleensä rakennusluvan ehtona. Jotta palopostit toimisivat luotettavasti, ne tulee tarkastaa ja painekoestaa säännöllisesti. Tarkastamme kaikkien valmistajien palopostit ja huolehdimme, että säännösten edellyttämät tarkastukset ja painekokeet tehdään ajallaan.
Palopostien huolto ja tarkastus tehdään aina säännösten ja ohjeiden (EN 671-3) edellyttämällä tavalla. Toimenpiteistä ja havainnoista laaditaan kirjallinen tarkastuspöytäkirja. Palopostin tarkastusväli on 1 vuosi ja painekoeväli 5 vuotta. Palopostit huolletaan tarvittaessa.

Meiltä myös palopostien varaosat ja saneeraukset.

Väestönsuojat

Suoritamme väestönsuojien tiiveyskokeet ja tarkastukset satojen suojien kokemuksella. Väestönsuojan tarkastukset ja tiiveyskokeet tehdään säännösten ja valmistajien ohjeiden mukaan. Havainnoista ja mahdollisista puutteista laaditaan aina tarkastuspöytäkirja. Toimitamme myös väestönsuojien materiaalit ja tarvikkeet. Saat tarvittaessa neuvoja ja opastusta asiantuntijoiltamme.

Huollamme ja kunnostamme myös vanhat väestönsuojapuhaltimet.

Tarvittaessa toteutamme koko väestönsuojan saneerauksen. Kysy lisää…

Turvallisuusmerkinnät

Poikkeustilanteissa on osattava toimia ripeästi ja tarvittaessa on löydettävä nopeasti turvaan. Riittävät ja näkyvät opasteet auttavat poikkeustilanteissa toimimista. Toimitamme kilvet ja opasteet sekä toteutamme merkinnät.

Tilauksesta saat haluamasi kilven vaikka yksittäiskappaleena.

Pelastussuunnitelmat

Laadimme selainpohjaiset pelastussuunnitelmat kiinteistösi riskien ja tarpeiden mukaisesti.

Savunpoistojärjestelmät


Nykyaikaisen kiinteistön pitkälle automatisoidut palontorjuntajärjestelmät vaativat säännöllistä huoltoa.

Savunpoistojärjestelmän toimivuus palotilanteessa on ensiarvoisen tärkeää. Riittävä ja oikean aikainen savunpoisto takaa turvallisen poistumisen kiinteistöstä, pienentää omaisuusvahinkoja sekä helpottaa sammutus- ja pelastustyötä. Huolehdimme kiinteistösi savunpoistolaitteiden tarkastuksista, huolloista ja tarvittaessa saneerauksista.

Toimitamme myös savunpoistojärjestelmien varaosia.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sammutusjärjestelmät

Sammutusjärjestelmä on usein miten ajoneuvossa tai työkoneessa vakuutusyhtiön vaatimuksesta. Saat meiltä hyväksytyt ajoneuvojen ja työkoneiden sammutusjärjestelmien suunnittelu-, asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut.

Edustamme sertifioituja Rotarex Compact Line vesisumujärjestelmiä.

Compact Line -sammutusjärjestelmät on hyväksytty

UNECE R107: linja-autot
SPRC183: linja-autot
FA128: linja-autot
FA127: moottoriajoneuvot ja työkoneet

Putoamissuojainten tarkastukset

Olemme valtuutettu ja koulutettu putoamissuojainten tarkastuspiste. Suoritamme työturvallisuuslain mukaiset putoamissuojainten vuositarkastukset.

Alihankita

Teemme usealle tunnetulle palvelualan yritykselle alihankintana paloturvallisuuslaitteiden ja järjestelmien ylläpitotoimia, koko suomen alueella. 


Pyydä tarjous:
asiakaspalvelu@k-hsammutinhuolto.fi
puhelin (03) 653 2333