TUOTTEET

Sammuttimet

Myymme ja toimitamme mm. Presto, Nordic, Firesafe, CGS ja Housegard -sammuttimia.

Jauhesammutin (ABC)

ABC-jauheella täytetty jauhesammutin on markkinoiden yleisin käsisammutintyyppi. Se soveltuu lähes kaikenlaisten palojen sammuttamiseen. Jauhesammuttimen yleisimpiä käyttökohteita ovat ajoneuvot, veneet ja teollisuus.

Sammutusjauhe ei johda sähköä, joten näitä sammuttimia on turvallista käyttää sellaisten sähkölaitteiden yhteydessä, joiden jännite on enintään 1000 V. Jauhesammutin on pakkasenkestävä joten sammutinta voidaan käyttää alhaisissa lämpötiloissa ( -30°–+60 °C).

Käsisammuttimet ovat painetäytettyjä (paineistettuja). Tämä tarkoittaa, että sammuttimen säiliö on jatkuvasti paineistettu ja sammutusaine purkautuu heti, kun varmistin poistetaan ja laukaisukahva painetaan alas. Käsisammuttimien ponneaine on typpi (N2).

Vaahtonestesammutin (A / AB)

Lämpimissä sisätiloissa vaahtosammuttimet pystyvät sammutustehonsa perusteella korvaamaan vastaavan kokoiset jauhesammuttimet. Sammuttimet soveltuvat erinomaisesti toimistoihin, teollisuuteen, kouluihin, sairaaloihin, hotelleihin ja kaikkiin muihinkin sellaisiin kohteisiin, joissa halutaan varmistaa korkea sammutusteho sekä minimoida jälkivahinkojen kustannukset. Sammutinta valittaessa on hyvä varmistaa sammutinmallin luokitus – mitä suurempi luokitus sitä parempi sammutusteho.

Rasvapalosammutin (ABF)

Rasvapalosammutin soveltuu ammattikeittiöihin, joissa on rasvakeitin tai paistotaso. Keittiöiden yleisin sammutin on ollut perinteisesti hiilidioksidisammutin. Viimeisimpien ohjeistusten mukaan hiilidioksidisammutinta ei saa käyttää elintarvikerasvapaloihin. Hiilidioksidi ei estä elintarvikerasvan uudelleensyttymistä ja sammuttimen korkea paine voi aiheuttaa palavan rasvan roiskumisen ympäristöön. Hiilidioksidisammutin on kuitenkin hyvä lisä keittiössä muuhun sammuttamiseen.

Hiilidioksidisammutin Co2 (B)

Hiilidioksidisammuttimet on tarkoitettu palavien nesteiden, kaasujen ja sähkölaitteiden sammuttamiseen. Hiilidioksidilla tukahduttaminen on puhdas tapa sammuttaa, kyseiset sammuttimet sopivatkin erityisen hyvin käytettäväksi mm. keittiöissä, laboratorioissa, sähkötiloissa, konesaleissa ja hienomekaanisessa teollisuudessa.

Hiilidioksidisammuttimet toimivat myös pakkaslämpötiloissa. Tämän takia ne voidaan sijoittaa sekä sisälle että ulos. Hiilidioksidi ei johda sähköä, joten sitä on turvallista käyttää jopa 1000 V:n jännitteellä toimivien sähkölaitepalojen sammuttamiseen. Sammuttimien mukana toimitetaan seinäasennusteline. Mikäli sammutin asennetaan ajoneuvoon on ajoneuvoteline saatavana lisävarusteena. Hiilidioksidi sammuttaa tulen tukahduttamalla ja jäähdyttämällä.

Hiilidioksidi on nesteytetty kaasu, joka sammuttimessa toimii sekä sammutusaineena ja ponneaineena. Tämä tarkoittaa sitä, että sammutusaine purkautuu heti, kun turvasokka poistetaan ja laukaisukahvasta painetaan. Hiilidioksidikaasu on 20 °C lämpötilassa 58 baarin paineessa. Tämä asettaa säiliöille ja venttiileille suuria vaatimuksia. Sammutusainesäiliöt valmistetaan teräksestä tai alumiinista. Tällainen säiliö on tarkastettava kaasupullojen suhteen noudatettavin määräajoin eli vähintään kymmenen vuoden välein. Venttiili avautuu nopeasti ja on erittäin helppo käsitellä. Se on varustettu turvalaitteella, joka laukeaa, kun ylikuumenemisesta johtuva paine nousee haitalliseksi.

Suutin ja diffuusori on suunniteltu lumenmuodostuksen ja kantomatkan maksimointiin, mitkä ovat nopean ja tehokkaan palontorjunnan edellytyksiä. Diffuusori myös suojaa käyttäjää vapautuvan kaasun kylmyydeltä. Diffuusorin polyeteenimuovi on iskunkestävää ja kevyttä.

Hiilidioksidisammuttimien käytön yhteydessä tulee noudattaa varovaisuutta, koska hiilidioksidi on ilmaa raskaampaa ja voi vajota alhaalla oleviin tiloihin. Tukehtumisvaara!

Metallipalosammutin (D)

Metallipalosammutin on kehitetty erityisesti metallipalojen sammuttamiseen. Sammutin soveltuu mm. litiumin, magnesiumin, natriumin sekä alumiinin sammuttamiseen. Sammutteena on metallipaloihin soveltuva D-paloluokan sammutusjauhe.

Metallipalosammutin muodostaa sammutinta käytettäessä voimakkaan jauhepilven, joka peittää palavan pinnan ja katkaisee näin samalla paloprosessin. Muodostuva sammutekerros estää myös uudelleensyttymisen. Metallipaloissa tulee käyttää D-luokan sammutusjauhetta, koska väärä sammutusaihe saattaa reagoida veden, ilman tai kemikaalien kanssa ja saada aikaan erittäin kuuman palon.  Sammuttimen käyttö- ja säilytyslämpötila on -30°– +60 °C.

Litiumakkusammutin

Litiumakkusammuttimella sammutetaan litiumioniakkuja sisältävien elektronisten laitteiden paloja. Litiumioniakkujen rakenne sekä akkujen suuri energiamäärä luovat haasteita akkupalojen sammuttamiselle. Sammuttimella pitää pystyä jäähdyttämään palavaa akkua voimakkaasti ja näin estää lämmön johtumista kennosta toiseen.

Paloluokat

Sammuttimen palo- ja teholuokka kertovat minkälaisia paloja se sammuttaa ja kuinka hyvä sammutusteho on. Mitä suurempi numeerinen arvo, sitä tehokkaampi sammutin. 

Pikapalopostit

Pikapalopostit ovat osa kiinteistön alkusammutuskalustoa. Ne soveltuvat erityisesti kiinteistöihin, joissa oleskelee paljon ihmisiä, joissa on paljon helposti syttyvää materiaalia tai joissa on suuri riski tulipalon syttymiselle. Näitä kiinteistöjä ovat esimerkiksi hotellit, sairaalat, koulut, teollisuuskiinteistöt ja tehtaat. Pikapalopostit ovat usein rakennusluvan ehtona.

Myymme useiden eri valmistajien pikapaloposteja. Ne täyttävät kaikki viranomaisvaatimukset. Myymämme pikapalopostit ovat CE-merkittyjä (EN 671-1:2012) ja rakennustuotedirektiivin 305/2011 mukaisia.